Ford Ranger

Ford Ranger XL Thế hệ Mới 2.0L 4x4 MT

Giá:669.000.000 đ

Ford Ranger XLS Thế hệ Mới 2.0L 4x2 MT

Giá:665.000.000 đ

Ford Ranger XLS Thế hệ Mới 2.0L 4x2 AT

Giá:707.000.000 đ

Ford Ranger Wildtrak Thế hệ Mới 2.0L AT 4x4

Giá:979.000.000 đ

Ford Ranger XLT Thế hệ Mới 2.0L AT 4x4

Giá:830.000.000 đ

Ford Ranger XLS Thế hệ Mới 2.0L 4x4 AT

Giá:776.000.000 đ