Bảng giá

Loại xeGiá niêm yếtGiá khuyến nghị
RANGER WILDTRAK 2.2L AT 4X4866,000,000 đ
Ranger wildtrak 3.2L at 4X4925,000,000 đ
Wildtrak 2.2L AT 4x2837,000,000 đ
Ranger XLT 2.2L 4X4 MT790,000,000 đ
Ranger XLS 2.2 aX2 AT 685,000,000 đ
RANGER XLS 2.2L 4X2 MT Ranger XL 2.2L 4X2659,000,000 đ
Ranger XL 2.2L 4X4 MT634,000,000 đ
Loại xeGiá niêm yếtGiá khuyến nghị
Transit limited 898,000,000 đ
Transit Tiêu chuẩn- Gói trang bị thêm879,000,000 đ
Transit Cao cấp919,000,000 đ
Transit Tiêu chuẩn872,000,000 đ
Loại xeGiá niêm yếtGiá khuyến nghị
Ecosport 1.0L at Titanium689,000,000 đ
Ecosport 1.5L at Titanium648,000,000 đ
Ecosport 1.5L at Trend593,000,000 đ
Ecosport 1.5L at Ambiente569,000,000 đ
Ecosport 1.5L mt Ambiente545,000,000 đ
Loại xeGiá niêm yếtGiá khuyến nghị
Fiesta 4 cửa 1.5L AT Titanium564,000,000 đ 500,000,000 đ
Fiesta 5 cửa 1.0L AT Sport+56,400,000 đ
Fiesta 5 cửa 1.5L AT Sport56,400,000 đ
Loại xeGiá niêm yếtGiá khuyến nghị
Titanium 3.2L 4x4 AT1,936,000,000 đ
Titanium 2.2L 4x2 AT1,272,000,000 đ
Trend 2.2L 4x2 AT1,185,000,000 đ
Loại xeGiá niêm yếtGiá khuyến nghị
FOCUS TREND 1.5L 5 CỬA626,000,000 đ
FOCUS TREND 1.5L 4 CỬA626,000,000 đ
FOCUS 1.5L SPORT 5 CỬA770,000,000 đ
FOCUS 1.5L TITANIUM 4 CỬA770,000,000 đ
Loại xeGiá niêm yếtGiá khuyến nghị
Explorer 20182,180,000,000 đ 2,170,000,000 đ